Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

social- og sundhedsassistent på et botilbud

Description

Code

3412.4.11

Description

Social- og sundhedsassistenter på botilbud rådgiver og støtter sårbare voksne, som har fysiske eller psykiske handicap eller afhængighedsproblemer. De overvåger deres fremskridt og sørger for pleje i et gunstigt miljø. De arbejder sammen med familier om at støtte enkeltpersoners udvikling og imødekomme deres behov.

Alternativ betegnelse

social- og sundhedsassistent - plejeinstitution for voksne

social- og sundhedsassistent inden for voksenpleje

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder