Skip to main content

Show filters

Hide filters

vejlægger

Description

Code

9312.1.4

Description

Vejlæggere påfører afmærkning på veje for at øge sikkerheden, give færdselsanvisninger og hjælpe trafikanter med at finde vej. De bruger forskellige maskiner til at male striber på vejen og installere andre former for mærkning, som f.eks. reflekterende katteøjer.

Alternativ betegnelse

skiltemaler

trafikskiltemaler

vejafmærkningsarbejder

vejarbejder

vejmaler

vejskiltemaler

vejstribemaler

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: