Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

arbejdsleder på raffinaderi

Description

Code

3134.5

Description

Arbejdsledere på raffinaderier fører tilsyn med personale, forvalter anlæg og udstyr, optimerer produktionen og sikrer sikkerheden på olieraffinaderiet i det daglige.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: