Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

teknisk planlægger inden for minedrift

Description

Code

2146.8

Description

Tekniske planlæggere inden for minedrift projekterer fremtidige mineanlæg, der når produktions- og mineudviklingsmålene, under hensyntagen til mineralressourcens geologiske karakteristika og struktur. De udarbejder produktions- og udviklingsplaner og overvåger fremskridtene i forhold til disse.

Alternativ betegnelse

teknisk planlægger inden for minedrift

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: