Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

gasforsyningsingeniør

Description

Code

2145.1.5

Description

Gasforsyningsingeniører projekterer og opbygger transportsystemer for naturgas ved at forbinde gasdistributionsnettet med forbrugeren ved udformning af vand- og hovedledninger . De anvender metoder til at sikre bæredygtighed og til at mindske miljøpåvirkningen og optimere omkostningseffektiviteten.

Alternativ betegnelse

forsyningsingeniør

forsyningsoperatør

forsyningstekniker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: