Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

apoteker

Description

Code

2262.1

Description

Apotekere udarbejder, udskriver og udleverer recepter. De formidler kliniske oplysninger om lægemidler, indberetter formodede bivirkninger og yder individuel støtte til patienter. Apotekere sammensætter og tester lægemidler på laboratorier og opbevarer, præserverer og distribuerer dem.

Scope note

Includes people performing local or national public health campaigns.

Alternativ betegnelse

apoteksassistent

farmaceut

Lovgivningsmæssigt aspekt

Dette erhverv er omfattet af direktiv 2005/36/EF (med senere ændringer) om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Yderligere oplysninger om erhvervsudøveres frie bevægelighed. I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder