Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

leder af tolkebureau

Description

Code

1349.15

Description

Ledere af tolkebureauer fører tilsyn med driften ved levering af tolkningstjenester. De koordinerer det arbejde, der udføres af et tolkehold, som forstår og tilpasser mundtlig kommunikation fra et sprog til et andet. De sikrer tjenestens kvalitet og tolkebureauets administration.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: