Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ansvarlig inden for metalproduktion

Description

Code

3122.4.10

Description

Ansvarlige inden for metalproduktion fører tilsyn med den daglige arbejdsproces og aktiviteterne udført af arbejderne i en fabrik til fremstilling af metalprodukter. De fører tilsyn med personale, udarbejder arbejdsplaner, opretholder et sikkert arbejdsmiljø og fungerer som den første, mest tilgængelige ledelsesrepræsentant, som arbejdstagerne kan komme i kontakt med ved behov.

Alternativ betegnelse

metalproduktionsleder

arbejdsleder inden for metalproduktion

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder