Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

information- og videnchef IKT

Description

Code

1330.1.1

Description

IKT-informations- og videnchefer bidrager til fastlæggelsen af en strategi for organisatorisk information og anvender informations- og videndannelses-, redigerings-, oplagrings- og distributionspolitikker. De forvalter vedligeholdelsen og udviklingen af strukturerede og ustrukturerede oplysninger. De skaber digitale strukturer, der muliggør udnyttelse og optimering af information og viden, forvalter dataanalyse og muliggør business intelligence.

Alternativ betegnelse

informations- og videnschef IT

informationschef IKT

videnschef IKT

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: