Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ansvarlig for kontrol af motorer til motorkøretøjer

Description

Code

3115.1.12

Description

Ansvarlige for kontrol af motorer til motorkøretøjer kontrollerer diesel-, gas-, benzin- og elektriske motorer, der anvendes til biler, busser, lastbiler mv. i samlefaciliteter, f.eks. fabrikker og mekanikerværksteder, for at sikre, at sikkerhedsstandarderne og -forskrifterne overholdes. De gennemfører rutinemæssige inspektioner, inspektioner efter eftersyn, inspektioner før adgang til motorer, og endelig inspektioner efter havarier. De tilvejebringer dokumentation for reparationsaktiviteter og teknisk støtte til vedligeholdelses- og reparationscentre. De gennemgår administrative registre, analyserer motorernes driftsresultater og aflægger rapport om deres resultater.

Scope note

Excludes motor vehicle engine tester.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: