Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

driftskoordinator med ansvar for rørlægning

Description

Code

3119.13

Description

Driftskoordinatorer med ansvar for rørlægning sporer og sammenfatter alle overholdelses- og overensstemmelsesaktiviteter i rørledningsinfrastruktur og -felter. De sikrer, at arbejdet udføres inden for de lovgivningsmæssige rammer. De bestræber sig på at udvikle og gennemføre politikker for overholdelse af reglerne og anbefaler, hvordan risikoen minimeres. De inspicerer lokaliteter, indsamler dokumentation og rapporterer om overholdelse af kravene til ledelsen.

Alternativ betegnelse

driftschef med ansvar for rørlægning

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: