Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

automobilingeniør

Description

Code

2144.1.3

Description

Automobilingeniører udformer og overvåger fremstillingsprocessen og driften af motorkøretøjer såsom motorcykler, biler, lastbiler, busser og deres respektive tekniske systemer. De designer nye køretøjer eller mekaniske dele, fører tilsyn med ændringer og løser tekniske problemer. De sikrer, at designet overholder omkostningsspecifikationerne og andre begrænsninger. De forsker også i miljø-, energi- og sikkerhedsaspekter.

Alternativ betegnelse

bildesigner

bilkonstruktør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder