Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ekspert i prædiktiv vedligeholdelse

Description

Code

2152.1.13

Description

Eksperter i prædiktiv vedligeholdelse analyserer data indsamlet fra sensorer på bl.a. fabrikker, maskiner, biler og jernbaner m.m. for at overvåge deres tilstand med henblik på at holde brugerne orienteret og i sidste ende anmelde behov for vedligeholdelse.

Alternativ betegnelse

forudsigende og forebyggende vedligeholdelseskoordinator

forudsigende vedligeholdelsesingeniør

specialist i vedligeholdelsespålidelighed

pålidelighedsteknisk vedligeholdelsesplanlægger

pålidelighedsekspert

specialist i udstyrssikkerhed

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: