Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

lektor i socialt arbejde

Description

Code

2310.1.37

Description

Lektorer i socialt arbejde er fagpersoner, der udfører dobbelte roller, på den ene side den akademiske disciplin, der vedrører leveringen af sociale tjenesteydelser, såsom rådgivning, terapi eller advokatvirksomhed, til enkeltpersoner eller grupper af mennesker, og på den anden side er de en del af den akademiske verden, der tilbyder faglig uddannelse, der også indgår i forskning og videnudvikling, og som bidrager til løsninger vedrørende komplekse sociale problemer og innovative tilgange til at forbedre disse problemer. De underviser i socialt arbejde og sociale færdigheder og værdier for at forberede de studerende på at deltage i kulturelt kompetent social arbejdspraksis med forskellige befolkningsgrupper og lokalsamfund.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder