Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

samlingschef

Description

Code

2621.2

Description

Samlingschefer sikrer pleje og bevaring af genstande inden for kulturinstitutioner, f.eks. museer, biblioteker og arkiver. Samlingschefer spiller sammen med kuratorer og konservatorer spiller en meget vigtig rolle ved pasningen af samlinger. De kan findes på de fleste store museer.

Alternativ betegnelse

kurator

samlingsansvarlig

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: