Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

brandmand inden for søfart

Description

Code

5411.1.2

Description

Brandmænd inden for søfart er ansvarlige for beredskabsindsatsen i tilfælde af brandudbrud eller andre farlige situationer til søs. De reagerer aktivt til begrænsning af brande og andre farer på skibe, i dokker og andre marine faciliteter. De sikrer, at det marine anlæg er i overensstemmelse med bestemmelserne om sundhed og sikkerhed. De regulerer også oprydningen på stedet og vurderer skaden.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: