Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

brandmand inden for søfart

Description

Code

5411.1.2

Description

Brandmænd inden for søfart er ansvarlige for beredskabsindsatsen i tilfælde af brandudbrud eller andre farlige situationer til søs. De reagerer aktivt til begrænsning af brande og andre farer på skibe, i dokker og andre marine faciliteter. De sikrer, at det marine anlæg er i overensstemmelse med bestemmelserne om sundhed og sikkerhed. De regulerer også oprydningen på stedet og vurderer skaden.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder