Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

måletekniker inden for minedrift

Description

Code

3117.5

Description

Måleteknikere inden for minedrift gennemfører grænseundersøgelser og topografiske undersøgelser og undersøgelser af, hvordan minedriften skrider frem. De betjener opmålingsudstyr og anvender programmer til søgning og fortolkning af relevante data og udfører de nødvendige beregninger.

Scope note

Includes people working on the surface or underground.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: