Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

økonomisk specialkonsulent ved bagmandspolitiet

Description

Code

2411.1.9

Description

Økonomiske specialkonsulenter ved bagmandspolitiet udfører undersøgelser af svig, herunder uregelmæssigheder i årsregnskabet, svindel med værdipapirer og kontrol med markedsmisbrug. De håndterer vurderinger af risikoen for svig og udarbejder kriminaltekniske rapporter, herunder analyser og kontroller af bevismateriale. Økonomiske specialkonsulenter ved bagmandspolitiet er forbindelsesled til tilsynsorganerne.

Alternativ betegnelse

inspektør i bedragerisager

økonomisk specialkonsulent ved SØK

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: