Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sikkerheds- og risikostyringsingeniør

Description

Code

2149.10

Description

Sikkerheds- og risikostyringsingeniør designer objekter og programmer ved at kombinere tekniske principper og sundheds- og sikkerhedskrav. De har til formål at beskytte og sikre velfærden for personer, der anvender designede genstande eller arbejder under designede sundheds- og sikkerhedsprogrammer. De vurderer faciliteter og de risici, de kan udgøre (f.eks. forurenende materialer, ergonomi, håndtering af farlige stoffer osv.) for at udforme og forbedre sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger.

Alternativ betegnelse

arbejdsmiljøinspektør

sikkerhedsingeniør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

Narrower occupations

færdigheder