Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

forsikringsmægler

Description

Code

3321.1

Description

Forsikringsmæglere fremmer, sælger og yder rådgivning om forskellige forsikringspolicer såsom livsforsikring, sygeforsikring, ulykkesforsikring og brandforsikring til enkeltpersoner og organisationer. De fungerer også som formidlere mellem enkeltpersoner eller organisationer og forsikringsselskaber og forhandler de bedste forsikringspolicer for deres kunder, og sørger for forsikringsdækning, hvor det er nødvendigt. Forsikringsmæglerne sætter sig i forbindelse med nye potentielle kunder, giver dem pristilbud for deres policebehov, bistår dem i indgåelsen af nye forsikringsaftaler og foreslår specifikke løsninger på deres specifikke problemer.

Scope note

Includes insurance intermediaries.

Alternativ betegnelse

forsikringsrådgiver

forsikringsrepræsentant

forsikringskonsulent

forsikringsagent

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: