Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

montør af udstyr til afisning af luftfartøjer

Description

Code

7232.1

Description

Montører af udstyr til afisning af samler, monterer, afprøve, vedligeholder og reparerer systemer til mekanisk afisning og forebyggelse af isdannelse, som forhindrer isansamling eller -dannelse på luftfartøjer og rumfartøjer.

Alternativ betegnelse

montør, afisningsudstyr

montør, udstyr til afisning af fly

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: