Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør af en varmebehandlingsovn

Description

Code

7223.9

Description

Operatører af varmebehandlingsovne overvåger processen med varmebehandling af støbegods. De kontrollerer varmebehandlingsovnene og styrer alle smelteovnes aktiviteter, herunder fortolkning af computerdata, temperaturmåling og -justering, og påfyldning af kar. De kontrollerer den kemotermiske behandling af støbegods for at nå standarderne.

Alternativ betegnelse

maskinoperatør

ovnoperatør

industrioperatør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: