Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør af en rettemaskine

Description

Code

7223.22

Description

Operatører af rettemaskiner indstiller og passer rettemaskiner beregnet til at give metalemner den ønskede form ved hjælp af presning. De tilpasser opretningsrullernes vinkel og højde og vælger indstillingerne for den pressende kraft, som er nødvendig for at rette emnet ud, idet der tages hensyn til slutproduktets flydestyrke og dets størrelse, uden at der er tale om en for høj bearbejdningshærdning.

Alternativ betegnelse

maskinoperatør

industrioperatør

operatør, rettemaskine

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder