Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

retsassistent

Description

Code

3411.3

Description

Retsassistenter udfører administrative og assisterende opgaver for retten og dommerne. De er udpeget til at acceptere eller afvise ansøgninger om uformel stadfæstelse af testamente og uformel udnævnelse af en personlig repræsentant. De forvalter sagskonti og behandler officielle dokumenter. Retsassistenter udfører en hjælpefunktion i forbindelse med en retssag, f.eks. ved at give meddelelse om sagerne, der skal behandles, at identificere parterne, at tage notater og registrere dommerens kendelser.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: