Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

strømforsyningsingeniør

Description

Code

2151.1.5

Description

Strømforsyningsingeniører designer og betjener faciliteter, der distribuerer strøm fra distributionsanlægget til forbrugerne. De undersøger metoder til optimering af eldistribution og sikrer, at forbrugernes behov opfyldes. De sikrer også overholdelse af sikkerhedsforskrifter ved at overvåge de automatiserede processer i anlæg og rette en arbejdsgang.

Alternativ betegnelse

forsyningsingeniør

elforsyningsingeniør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder