Skip to main content

Show filters

Hide filters

luftfartsinspektør

Description

Code

3154.2

Description

Luftfartsinspektører kontrollerer de procedurer, der følges med hensyn til vedligeholdelse, navigationshjælpemidler, flyvekontrol og kommunikationsudstyr. De kontrollerer overholdelsen af ICAO's, EU's og medlemsstaternes lovgivning og miljøbestemmelser.

Alternativ betegnelse

flyveinspektør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: