Skip to main content

Show filters

Hide filters

produktionsteknolog

Description

Code

3122.3

Description

Produktionsteknologer er ansvarlige for at tilrettelægge, planlægge og koordinere samleprocesser. De følger alle arbejdsaktiviteter og styrer processen for effektiv drift med henblik på at løse problemer som f.eks. produktionstab. De står til ansvar overfor industriproduktions- og fremstillingslederen.

Alternativ betegnelse

produktionsansvarlig medarbejder

produktionsansvarlig medarbejder inden for industriel montage

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder