Skip to main content

Show filters

Hide filters

stævningsmand

Description

Code

3411.6

Description

Stævningsmænd håndhæver kendelser såsom forvaltning af inddrivelse af skyldige beløb, beslaglæggelse af varer og salg af varer ved offentlige auktioner for at opnå det skyldige beløb. De sender også stævninger og arrestkendelser for at sikre fremmøde i retten eller til andre retslige procedurer.

Alternativ betegnelse

foged

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: