Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

førstehjælpsinstruktør

Description

Code

3253.1.1

Description

Førstehjælpsinstruktører underviser elever i umiddelbare livreddende hasteforanstaltninger, såsom hjerte-lunge-genoplivning, aflåst sideleje og skadespleje. De anvender materialer såsom en specialiseret dukke.

Alternativ betegnelse

underviser i førstehjælp

instruktør i førstehjælpsteknikker

instruktør i førstehjælp

træner i førstehjælp

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: