Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inspektør inden for luftfartselektronik

Description

Code

3114.1.1

Description

Inspektører inden for luftfartselektronik inspicerer instrumenter, elektriske, mekaniske og elektroniske systemer i luftfartøjer for at sikre, at de overholder standarderne for ydeevne og sikkerhed. De undersøger også vedligeholdelses-, reparations- og eftersynsarbejde og gennemgår eventuelle ændringer for at kontrollere, at de er i overensstemmelse med standarder og procedurer. De afgiver detaljerede inspektions-, certificerings- og reparationsrapporter.

Alternativ betegnelse

inspektør inden for prøvning af luftfartselektroniksystemer

inspektør inden for luftfartselektroniksystemer

luftfartssikkerhedsinspektør

inspektør inden for reparation af luftfartselektroniksystemer

inspektør inden for luftfartsvedligeholdelse

inspektør inden for installation af luftfartselektroniksystemer

inspektør inden for diagnosticering af luftfartselektroniksystemer

inspektør inden for luftfartsprøvninger

inspektør inden for luftfartssystemer

inspektør inden for vedligeholdelse af luftfartselektroniksystemer

inspektør inden for flyreparationer

inspektør inden for luftfartsinstallationer

flyvesikkerhedsinspektør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: