Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

træfabrikschef

Description

Code

1219.5.5

Description

Træfabrikschefer varetager planlægnings-, handels- og rådgivningsopgaver vedrørende træfabrikker og tømmerhandel. De forvalter også indkøb, salg, kundeservice og markedsføring af træ og træprodukter.

Alternativ betegnelse

forvalter på træfabrik

træfabrikskoordinator

møbelfabrikschef

værkfører på træfabrik

tømmerfabrikschef

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder