Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

hovedentreprenør inden for bygge og anlæg

Description

Code

1323.1.1

Description

Hovedentreprenører inden for bygge og anlæg påtager sig ansvaret for at gennemføre et bygge- og anlægsprojekt. De deltager i udbudsprocesser i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter og ansætter underleverandører til at gennemføre de forskellige faser af anlægsprocessen fra start til slut. De sikrer, at underleverandører fastholder deres del af aftalen og arbejder på byggepladsen for at sikre, at projektet leveres til tiden og i overensstemmelse med vedtagne standarder.

Alternativ betegnelse

hovedentreprenør på byggeplads

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: