Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

konsulent for IKT-systemintegrering

Description

Code

2511.16

Description

Konsulenter for IKT-systemintegrering rådgiver om, at man samler forskellige systemer, så de kan fungere sammen i en organisation til muliggørelse af datadeling og reduktion af redundans.

Alternativ betegnelse

applikationsintegreringskonsulent

konsulent i systemintegrering

systemintegreringskonsulenter

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder