Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

projektleder

Description

Code

1219.6

Description

Projektledere fører dagligt tilsyn med projektet og er ansvarlige for at levere resultater af høj kvalitet inden for de fastlagte mål og begrænsninger og sikre en effektiv anvendelse af de tildelte ressourcer. De er ansvarlige for risiko- og problemhåndtering, projektkommunikation og forvaltning af interessenter. Projektledere udfører aktiviteter vedrørende planlægning, tilrettelæggelse, sikring, overvågning og forvaltning af de ressourcer og det arbejde, der kræves for at nå specifikke projektmål og -målsætninger på en effektiv og virkningsfuld måde.

Alternativ betegnelse

projektchef

projektdirektør

projektkoordinator

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder

færdigheder