Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

miljøanalytiker inden for akvakultur

Description

Code

2133.2

Description

Miljøanalytikere inden for akvakultur vurderer, planlægger og gennemfører programmer for at genkende, overvåge og kontrollere miljøfaktorer, der potentielt kan påvirke akvatiske dyrs og planters sundhed.

Alternativ betegnelse

miljøtekniker inden for dambrug

miljøtekniker inden for havbrug

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: