Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

gasproduktionsplanlægger

Description

Code

4323.7

Description

Gasproduktionsplanlæggere sporer og kontrollerer strømmen af naturgas mellem rørledninger og distributionssystemet i overensstemmelse med tidsplaner og efterspørgsel. De rapporterer om naturgasflowet, sørger for, at tidsplanen følges, eller at der foretages tidsplantilpasninger i tilfælde af problemer for at imødekomme efterspørgslen.

Alternativ betegnelse

gasproduktionsmedarbejder

naturgasproduktionsmedarbejder

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: