Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbejdsleder på malteri

Description

Code

3122.4.9

Description

Arbejdsledere på malterier overvåger integriteten af maltningsprocesserne. De fører tilsyn med processerne med udblødning, spiring og tørring. De overvåger hver enkelt af forarbejdningsparametrene, der har til formål at opfylde kundespecifikationerne. De yder bistand og lederskab til medarbejderne i malthuset og sikrer, at de opererer på en sikker og professionel måde.

Alternativ betegnelse

supervisor for maltprocessen

supervisor i malthuset

produktionsmedarbejder

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: