Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

leanleder

Description

Code

2421.4

Description

Leanledere planlægger og forvalter leanprogrammer i en organisations forskellige forretningsenheder. De fremmer og koordinerer løbende forbedringsprojekter, der har til formål at opnå produktionseffektivitet, optimere arbejdsstyrkens produktivitet, skabe virksomhedsinnovation og gennemføre gennemgribende ændringer, der påvirker driften og forretningsprocesserne, og rapportere om resultater og fremskridt til virksomhedsledelsen. De bidrager til at skabe en løbende forbedringskultur i virksomheden, og de er ansvarlige for at udvikle og uddanne et team af leaneksperter.

Alternativ betegnelse

specialist i kontinuerlig forbedring

manager for fremstilling af ekspertise

løbende forbedringschef

operations excellence manager

proces excellence manager

kaizen manager

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: