Skip to main content

Show filters

Hide filters

kommunikationschef

Description

Code

1222.1

Description

Kommunikationschefer er ansvarlige for at udvikle kommunikationsstrategier med henblik på at fremme organisationens formål, tjenester eller produkter. De koordinerer kommunikationsprojekter og administrerer de meddelelser, der udsendes af virksomheden til både interne og eksterne kunder. De fører tilsyn med den interne kommunikation og sikrer, at meddelelser når ud til hver enkelt medarbejder, så yderligere spørgsmål kan besvares. Hvad angår ekstern kommunikation, sørger de for sammenhæng mellem de meddelelser, der sendes pr. e-mail og i trykt materiale, presseartikler og virksomhedens reklamemateriale. De stræber efter at opretholde en sandfærdig kommunikation.

Alternativ betegnelse

PR-chef

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

Narrower occupations

færdigheder