Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sikkerhedsingeniør inden for minedrift

Description

Code

2146.7

Description

Sikkerhedsingeniører inden for minedrift udvikler og indfører systemer og procedurer til forebyggelse af medarbejderskader og -sygdom, forbedrer minearbejdsvilkårene, mindsker sundheds- og sikkerhedsrisici og forebygger skader på udstyr og ejendom.

Alternativ betegnelse

arbejdsmiljøingeniør inden for minedrift

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: