Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tekniker inden for telekommunikation

Description

Code

3522.1

Description

Teknikere inden for telekommunikation etablerer, vedligeholder og overvåger et telekommunikationssystem, der sikrer samspillet mellem data- og talekommunikation, såsom telefon-, videokonference-, computer- og voicemailsystemer. De er også involveret i udformning, fremstilling, konstruktion, vedligeholdelse og reparation af telekommunikationssystemer. Teknikere inden for telekommunikation yder teknisk bistand til forskning og udvikling af telekommunikationsudstyr.

Alternativ betegnelse

administrator af telekommunikation

leder af telekommunikation

telekommunikationsadministratorer

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder