Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tekniker inden for spildevandsbehandling

Description

Code

3132.5

Description

Teknikere inden for spildevandsbehandling bistår spildevandsoperatører i drift og vedligeholdelse af spildevandsbehandlingsudstyr, og i rensningsproceduren for spildevand, i rensningsanlæg. De udfører reparationsopgaver.

Scope note

Excludes wastewater treatment operator.

Alternativ betegnelse

tekniker inden for spildevandsrensning

spildevandstekniker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: