Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

leder af en undervisningsinstitution

Description

Code

1345.1

Description

Ledere af undervisningsinstitutioner styrer en uddannelsesinstitutions daglige aktiviteter. De træffer beslutninger om optagelse og er ansvarlige for at følge studieplaner, der fremmer de studerendes akademiske udvikling. De leder personalet ved at arbejde tæt sammen med de forskellige afdelingsledere og står for den rettidige evaluering af faglærere for at optimere klassernes ydeevne. De sikrer også, at institutionen opfylder de nationale lovbestemte uddannelseskrav, og samarbejder med lokalsamfundet og kommunerne.

Alternativ betegnelse

rektor

skoleinspektør

skoleleder

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder