Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ansvarlig inden for montage af motorkøretøjer

Description

Code

3122.3.5

Description

Ansvarlige inden for montage af motorkøretøjer koordinerer de medarbejdere, der beskæftiger sig med fremstilling af motorkøretøjer, og planlægger deres aktiviteter. De udarbejder produktionsrapporter og anbefaler foranstaltninger til reduktion af omkostningerne og forbedring af produktiviteten, f.eks. ansættelse, bestilling af nyt udstyr og indførelse af nye produktionsmetoder. De uddanner medarbejderne i virksomhedspolitikker, arbejdsopgaver og sikkerhedsforanstaltninger. De fører tilsyn med leverancer og kommunikerer med andre afdelinger for at undgå unødvendige afbrydelser af produktionsprocessen.

Alternativ betegnelse

sjakformand inden for motorkøretøjsproduktion

formand inden for motorkøretøjsproduktion

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: