Skip to main content

Show filters

Hide filters

major i hæren

Description

Code

0110.5

Description

Majorer i hæren har kommandoen over store enheder af officerer og soldater, fører tilsyn med deres træning og fører tilsyn med deres velfærd. De fører også tilsyn med forvaltningen af dem og forvaltningen af materiel.

Alternativ betegnelse

bataljonskaptajn

kaptajnløjtnant

major

major i militæret

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: