Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

projektleder med ansvar for undervandsbyggerier

Description

Code

3123.2

Description

Projektledere med ansvar for undervandsbyggerier fører tilsyn med undervandsbyggeprojekter såsom tunneler, kanalsluser og bropiller. De vejleder og instruerer erhvervsdykkere i deres arbejde og sørger for, at de overholder sikkerhedsforskrifterne.

Alternativ betegnelse

bygningskonstruktør med ansvar for undervandsbyggerier

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder