Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

akvakulturtekniker med speciale i recirkulationsanlæg

Description

Code

6221.10

Description

Akvakulturteknikere med speciale i recirkulationsanlæg betjener og styrer produktionsprocesserne for vandlevende organismer i landbaserede recirkulationssystemer, der anvender processer til genbrug af vand og drift af pumpe-, beluftnings-, opvarmnings-, belysnings- og biofilterudstyr samt backup-elsystemer.

Alternativ betegnelse

akvakulturtekniker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder

færdigheder