Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

præst

Description

Code

2636.2

Description

Præster leder religiøse organisationer eller samfund, udfører åndelige og religiøse ceremonier og giver åndelig vejledning til medlemmer af en bestemt religiøs gruppe. De kan udføre missionsarbejde, præstemæssig eller forkyndende tjeneste eller arbejde i en religiøs orden eller et samfund, f.eks. et munke- eller nonnekloster. Præster udfører opgaver såsom ledelse af gudstjenester, religionsundervisning, embedsfunktioner i forbindelse med begravelser og ægteskaber, rådgivning af menighedsmedlemmer, og de tilbyder en række andre samfundstjenester, både i forbindelse med den organisation, de arbejder for, og gennem deres egne daglige aktiviteter.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder