Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

marinbiolog

Description

Code

2131.4.9

Description

Marinbiologer undersøger levende marine organismer og økosystemer og deres interaktion under vandet. De forsker i fysiologien, samspillet mellem organismer, deres samspil med deres levesteder, udviklingen af marine arter og miljøets rolle i deres tilpasning. Marinbiologer udfører også videnskabelige eksperimenter under kontrollerede forhold for at forstå disse processer. De fokuserer også på virkningerne af menneskelige aktiviteter på livet i oceaner og have.

Alternativ betegnelse

marine økolog

havbiologisk forsker

forsker i havbiologi

havbiolog

marin botaniker

marin zoolog

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: