Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

atomkraftingeniør

Description

Code

2149.9.4

Description

Atomkraftingeniører planlægger og udformer teknisk udstyr og tekniske processer i nuklearanlæg. De beskæftiger sig med tekniske aktiviteter vedrørende atomkraftanlæg og udvikler risikoløsninger.

Alternativ betegnelse

atomenergiingeniør

kernekrafttekniker

kernekraftingeniør

nuclear engineer

atomenergitekniker

atomkrafttekniker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: